Breaking News

پروژه دانشجویی خوشکبار با vb.net

پروژه پروژه دانشجویی خوشکبار با vb.net با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک دات نت ( VB.Net) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی خوشکبار …

Read More »

پروژه دانشجویی وب سایت درمانگاه با html

پروژه پروژه دانشجویی وب سایت درمانگاه با html با استفاده از زبان و محیط طراحی وب سایت اچ تی ام ال ( HTML ) طراحی و تنظیم شده است. طراحی و سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که …

Read More »

پروژه دانشجویی پایگاه داده تاکسی تلفنی با Access

پروژه پروژه دانشجویی پایگاه داده تاکسی تلفنی با Access با استفاده از برنامه اکسس ( Access ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی پایگاه داده تاکسی تلفنی با Access تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

پروژه دانشجویی فروشگاه لوازم پزشکی با ER

پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه لوازم پزشکی با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی فروشگاه لوازم پزشکی با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در …

Read More »

پروژه دانشجویی آموزشگاه رانندگی در sql با vb.net

پروژه پروژه دانشجویی آموزشگاه رانندگی در sql با vb.net با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک دات نت ( VB.Net) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه …

Read More »

پروژه دانشجویی فروش زیورآلات نقره با Power Designer

 پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی فروش زیورآلات نقره با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی فروش زیورآلات نقره با Power Designer تا سطح 3NF نرمال …

Read More »

پروژه دانشجویی فروشگاه لوازم کامپیوتری با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه لوازم کامپیوتری با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی فروشگاه لوازم کامپیوتری با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »