Breaking News
Home / C sharp سی شارپ

C sharp سی شارپ

پروژه دانشجویی فروش آجیل با c sharp

… دانلود … پروژه پروژه دانشجویی فروش آجیل با c sharp با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ ( c# ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد …

Read More »

پروژه دانشجویی مدیریت کمدهای دانشگاه با c sharp

… دانلود … پروژه پروژه دانشجویی مدیریت کمدهای دانشگاه با c sharp با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ ( c# ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس …

Read More »

پروژه دانشجویی صورت حساب غذاخوری با c sharp

… دانلود … پروژه پروژه دانشجویی صورت حساب غذاخوری با c sharp با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ ( c# ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس …

Read More »

پروژه دانشجویی فروش در sql با c sharp

… دانلود … پروژه پروژه دانشجویی فروش در sql با c sharp با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ ( c# ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس …

Read More »

پروژه دانشجویی لغت نامه با c sharp

… دانلود … پروژه پروژه دانشجویی لغت نامه با c sharp با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ ( c# ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد …

Read More »

پروژه دانشجویی فروش نقره جات و زیورآلات و سرویس نقره زنانه با c sharp

… دانلود … پروژه پروژه دانشجویی فروش نقره جات و زیورآلات و سرویس نقره زنانه با c sharp با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ ( c# ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به …

Read More »