Breaking News
Home / C sharp سی شارپ (page 2)

C sharp سی شارپ

پروژه دانشجویی فروشگاه لوازم پزشکی با c sharp

پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه لوازم پزشکی با c sharp با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ ( c# ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه …

Read More »

پروژه دانشجویی آژانس تاکسی تلفنی با c sharp

پروژه پروژه دانشجویی آژانس تاکسی تلفنی با c sharp با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ ( c# ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه …

Read More »

پروژه دانشجویی آلبوم عروسی با c sharp

پروژه پروژه دانشجویی آلبوم عروسی با c sharp با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ ( c# ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی …

Read More »

پروژه دانشجویی مدیریت کمدهای دانشکده با c sharp

پروژه پروژه دانشجویی مدیریت کمدهای دانشکده با c sharp با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ ( c# ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه …

Read More »