Breaking News
Home / Delphi دلفی (page 10)

Delphi دلفی

پروژه دانشجویی فروش وسایل آرایشی با delphi

پروژه پروژه دانشجویی فروش وسایل آرایشی با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی فروش …

Read More »

پروژه دانشجویی مدیریت بیمارستان مدل ساده با delphi

پروژه پروژه دانشجویی مدیریت بیمارستان مدل ساده با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی …

Read More »

پروژه دانشجویی انتخاب واحد با delphi

پروژه پروژه دانشجویی انتخاب واحد با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی انتخاب واحد …

Read More »

پروژه دانشجویی فروشگاه لوازم خانگی با delphi

پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه لوازم خانگی با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه …

Read More »

پروژه دانشجویی کتابخانه دانشگاه با delphi

پروژه پروژه دانشجویی کتابخانه دانشگاه با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی کتابخانه دانشگاه …

Read More »

پروژه دانشجویی خرید بلیط قطار با delphi

پروژه پروژه دانشجویی خرید بلیط قطار با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی خرید …

Read More »

پروژه دانشجویی هشت وزیر با delphi

پروژه 8 وزیر طراحی شده در زبان برنامه نویسی سی شارپ بسیار ساده و کار امد طراحی شده این پروژه در عین سادگی با استفاده از سورس کد ساده و توابع بازگشتی اقدام به یافتن جایگاه هشت وزیر بر روی صفحه شطرنج می شود در این پروژه با استفاده از …

Read More »