Breaking News
Home / Delphi دلفی (page 4)

Delphi دلفی

پروژه دانشجویی پرورش اندام با delphi

پروژه پروژه دانشجویی پرورش اندام با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی پرورش اندام …

Read More »

پروژه دانشجویی آموزشگاه کامپیوتر با delphi

پروژه پروژه دانشجویی آموزشگاه کامپیوتر با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی آموزشگاه کامپیوتر …

Read More »

پروژه دانشجویی کتابخانه اداره با delphi

پروژه پروژه دانشجویی کتابخانه اداره با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی کتابخانه اداره …

Read More »

پروژه دانشجویی حسابداری شرکت با delphi

پروژه پروژه دانشجویی حسابداری شرکت با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی حسابداری شرکت …

Read More »

پروژه دانشجویی نمایشگاه ماشین با delphi

پروژه پروژه دانشجویی نمایشگاه ماشین با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی نمایشگاه ماشین …

Read More »

پروژه دانشجویی بالاترین نسبت پاسخ با delphi

مقدمه : همانطور که می دانید الگوریتم های زمانبندی متعددی برای تخصیص زمان cpu به فرایند ها در سیستم عامل وجود دارد. الگوریتم زمانبندی بالاترین نسبت پاسخ یا همان HRRN یکی از بهینه ترین الگوریتم های مشخص شده در کتاب سیستم عامل می باشد پروژه پروژه دانشجویی بالاترین نسبت پاسخ …

Read More »

پروژه دانشجویی دبیرستان با delphi

پروژه پروژه دانشجویی دبیرستان با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی دبیرستان با delphi …

Read More »

پروژه دانشجویی آژانس تاکسی تلفنی با delphi

پروژه پروژه دانشجویی آژانس تاکسی تلفنی با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی آژانس …

Read More »

پروژه دانشجویی قرض الحسنه با delphi

پروژه پروژه دانشجویی قرض الحسنه با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی قرض الحسنه …

Read More »