Breaking News
Home / پاور دیزاینر ( Power Designer ) (page 2)

پاور دیزاینر ( Power Designer )

پروژه دانشجویی پایگاه داده یک دانشگاه با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی پایگاه داده یک دانشگاه با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی پایگاه داده یک دانشگاه با Power Designer تا سطح …

Read More »

پروژه دانشجویی فروشگاه وسایل خانگی با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی فروشگاه وسایل خانگی با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی فروشگاه وسایل خانگی با Power Designer تا سطح 3NF نرمال …

Read More »

پروژه دانشجویی حقوق و دستمزد با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی حقوق و دستمزد با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی حقوق و دستمزد با Power Designer تا سطح 3NF نرمال …

Read More »

پروژه دانشجویی فروشگاه کالا با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی فروشگاه کالا با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی فروشگاه کالا با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده …

Read More »

پروژه دانشجویی مدرسه با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی مدرسه با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی مدرسه با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

پروژه دانشجویی فروشگاه طلا ، جواهرات ، بدلیجات و زیورالات با Power Designer

 پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی فروشگاه طلا ، جواهرات ، بدلیجات و زیورالات با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی فروشگاه طلا ، جواهرات ، …

Read More »

پروژه دانشجویی پایگاه داده مرکز بازرسی با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی پایگاه داده مرکز بازرسی با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی پایگاه داده مرکز بازرسی با Power Designer تا سطح …

Read More »

پروژه دانشجویی آژانس کاریابی با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی آژانس کاریابی با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی آژانس کاریابی با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده …

Read More »

پروژه دانشجویی پایگاه داده املاک با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی پایگاه داده املاک با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی پایگاه داده املاک با Power Designer تا سطح 3NF نرمال …

Read More »