Breaking News
Home / تجزیه و تحلیل سیستم

تجزیه و تحلیل سیستم

پروژه دانشجویی کارخانه با RationalRose

پروژه پروژه دانشجویی کارخانه با RationalRose با استفاده از رشنال رز ( Rational Rose ) طراحی و تنظیم شده است. نمودار ها و محتویات این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات و سناریو های تمامی یوزکیس ها داخل داکیومنت …

Read More »

پروژه دانشجویی کودکستان با RationalRose

پروژه پروژه دانشجویی کودکستان با RationalRose با استفاده از رشنال رز ( Rational Rose ) طراحی و تنظیم شده است. نمودار ها و محتویات این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات و سناریو های تمامی یوزکیس ها داخل داکیومنت …

Read More »

پروژه دانشجویی ویدئو کلوپ با RationalRose

پروژه پروژه دانشجویی ویدئو کلوپ با RationalRose با استفاده از رشنال رز ( Rational Rose ) طراحی و تنظیم شده است. نمودار ها و محتویات این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات و سناریو های تمامی یوزکیس ها داخل …

Read More »

پروژه دانشجویی تحلیل وب سایت خبری با RationalRose

پروژه پروژه دانشجویی تحلیل وب سایت خبری با RationalRose با استفاده از رشنال رز ( Rational Rose ) طراحی و تنظیم شده است. نمودار ها و محتویات این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات و سناریو های تمامی یوزکیس …

Read More »

پروژه دانشجویی تحلیل حسابداری خانواده با RationalRose

پروژه پروژه دانشجویی تحلیل حسابداری خانواده با RationalRose با استفاده از رشنال رز ( Rational Rose ) طراحی و تنظیم شده است. نمودار ها و محتویات این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات و سناریو های تمامی یوزکیس ها …

Read More »

پروژه دانشجویی دانشگاه با RationalRose

پروژه پروژه دانشجویی دانشگاه با RationalRose با استفاده از رشنال رز ( Rational Rose ) طراحی و تنظیم شده است. نمودار ها و محتویات این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات و سناریو های تمامی یوزکیس ها داخل داکیومنت …

Read More »

پروژه دانشجویی فروشگاه طلا ، جواهرات ، بدلیجات و زیورالات با RationalRose

پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه طلا ، جواهرات ، بدلیجات و زیورالات با RationalRose با استفاده از رشنال رز ( Rational Rose ) طراحی و تنظیم شده است. نمودار ها و محتویات این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات و …

Read More »

پروژه دانشجویی فروش وسایل ساندویچی با RationalRose

پروژه پروژه دانشجویی فروش وسایل ساندویچی با RationalRose با استفاده از رشنال رز ( Rational Rose ) طراحی و تنظیم شده است. نمودار ها و محتویات این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات و سناریو های تمامی یوزکیس ها …

Read More »

پروژه دانشجویی کتابفروشی با RationalRose

پروژه پروژه دانشجویی کتابفروشی با RationalRose با استفاده از رشنال رز ( Rational Rose ) طراحی و تنظیم شده است. نمودار ها و محتویات این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات و سناریو های تمامی یوزکیس ها داخل داکیومنت …

Read More »

پروژه دانشجویی مالیات و دارایی با RationalRose

پروژه پروژه دانشجویی مالیات و دارایی با RationalRose با استفاده از رشنال رز ( Rational Rose ) طراحی و تنظیم شده است. نمودار ها و محتویات این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات و سناریو های تمامی یوزکیس ها …

Read More »