Breaking News
Home / پایگاه داده SQL (page 5)

پایگاه داده SQL

پروژه دانشجویی کارخانه با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی کارخانه با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی کارخانه با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

پروژه دانشجویی حمل و نقل در اکسس با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی حمل و نقل در اکسس با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی حمل و نقل در اکسس با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده …

Read More »

پروژه دانشجویی بایگانی با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی بایگانی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی بایگانی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

پروژه دانشجویی سوپر مارکت با sql با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی سوپر مارکت با sql با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی سوپر مارکت با sql با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

پروژه دانشجویی رزرو بلیط قطار با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی رزرو بلیط قطار با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی رزرو بلیط قطار با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

پروژه دانشجویی مطب پزشک با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی مطب پزشک با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی مطب پزشک با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

پروژه دانشجویی پایگاه داده بخش مالی بیمه با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی پایگاه داده بخش مالی بیمه با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی پایگاه داده بخش مالی بیمه با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده …

Read More »

پروژه دانشجویی دفترچه تلفن با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی دفترچه تلفن با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی دفترچه تلفن با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

پروژه دانشجویی فروش میوه و سبزی با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی فروش میوه و سبزی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی فروش میوه و سبزی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

پروژه دانشجویی پایگاه داده درمانگاه با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی پایگاه داده درمانگاه با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی پایگاه داده درمانگاه با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »