Breaking News
Home / Visual Basic ( ویژوال بیسیک ) (page 20)

Visual Basic ( ویژوال بیسیک )

پروژه دانشجویی مالیات و دارایی با VisualBasic

پروژه پروژه دانشجویی مالیات و دارایی با VisualBasic با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ( VB ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی …

Read More »

پروژه دانشجویی نوشت افزار با VisualBasic

پروژه پروژه دانشجویی نوشت افزار با VisualBasic با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ( VB ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی نوشت …

Read More »

پروژه دانشجویی بایگانی با VisualBasic

پروژه پروژه دانشجویی بایگانی با VisualBasic با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ( VB ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی بایگانی با …

Read More »

پروژه دانشجویی انتقال فایل در شبکه با VisualBasic

در این برنامه با استفاده از تکنیکی ساده فایل را در شبکه به کامپیوتر دیگر انتقال می دهیم و به برای ارسال فایل کافیست آن را انتخاب کرده و ارسال را بزنید، نکته مهم این برنامه این است که هر دو کامپیوتر باید این برنامه را اجرا کنند تا ارسال …

Read More »

پروژه دانشجویی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشگاه با بخش کارآموزی با VisualBasic

پروژه پروژه دانشجویی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشگاه با بخش کارآموزی با VisualBasic با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ( VB ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که …

Read More »

پروژه دانشجویی کارآموزی دانشجویان با VisualBasic

پروژه پروژه دانشجویی کارآموزی دانشجویان با VisualBasic با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ( VB ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی کارآموزی …

Read More »

پروژه دانشجویی حقوق با VisualBasic

پروژه پروژه دانشجویی حقوق با VisualBasic با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ( VB ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی حقوق با …

Read More »

پروژه دانشجویی گالری فرش با VisualBasic

پروژه پروژه دانشجویی گالری فرش با VisualBasic با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ( VB ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی گالری …

Read More »