Breaking News
Home / Visual Basic ( ویژوال بیسیک ) (page 62)

Visual Basic ( ویژوال بیسیک )

پروژه دانشجویی کافی شاپ با VisualBasic

پروژه پروژه دانشجویی کافی شاپ با VisualBasic با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ( VB ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی کافی …

Read More »

پروژه دانشجویی کتابخانه مرکزی با VisualBasic

پروژه پروژه دانشجویی کتابخانه مرکزی با VisualBasic با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ( VB ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی کتابخانه …

Read More »

پروژه دانشجویی فروشگاه لوازم خانگی با VisualBasic

پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه لوازم خانگی با VisualBasic با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ( VB ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی …

Read More »

پروژه دانشجویی بیمارستان با VisualBasic

پروژه پروژه دانشجویی بیمارستان با VisualBasic با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ( VB ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی بیمارستان با …

Read More »

پروژه دانشجویی امانت فیلم و سی دی با VisualBasic

پروژه پروژه دانشجویی امانت فیلم و سی دی با VisualBasic با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ( VB ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه …

Read More »