Breaking News

پروژه دانشجویی حقوق و دستمزد با Access

پروژه پروژه دانشجویی حقوق و دستمزد با Access با استفاده از برنامه اکسس ( Access ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی حقوق و دستمزد با Access تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

پروژه دانشجویی حسابداری خانواده با Access

پروژه پروژه دانشجویی حسابداری خانواده با Access با استفاده از برنامه اکسس ( Access ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی حسابداری خانواده با Access تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

پروژه دانشجویی کاریابی با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی کاریابی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی کاریابی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

پروژه دانشجویی فروش آجیل با c sharp

پروژه پروژه دانشجویی فروش آجیل با c sharp با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ ( c# ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی …

Read More »

پروژه دانشجویی مدیریت کمدهای دانشگاه با c sharp

پروژه پروژه دانشجویی مدیریت کمدهای دانشگاه با c sharp با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ ( c# ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه …

Read More »

پروژه دانشجویی وام با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی وام با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی وام با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

پروژه دانشجویی پایانه مسافربری با VisualBasic

پروژه پروژه دانشجویی پایانه مسافربری با VisualBasic با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ( VB ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی پایانه …

Read More »