Breaking News

پروژه دانشجویی لغت نامه با java

… دانلود … پروژه پروژه دانشجویی لغت نامه با java با استفاده از زبان برنامه نویسی جاوا (Java ) طراحی و تنظیم شده است. محتویات و سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی کد های آن …

Read More »

پروژه دانشجویی معکوس ماتریس n در n با c

… دانلود … پروژه پروژه دانشجویی معکوس ماتریس n در n با c یک پروژه بسیار خوب و در سطح دانشجویی می باشد، این پروژه به گونه ای طراحی شده است که ساده، زیبا و قابل درک برای دانشجویان باشد. محتویات و سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل …

Read More »

پروژه دانشجویی پایگاه داده مرکز بازرسی با Access

… دانلود … پروژه پروژه دانشجویی پایگاه داده مرکز بازرسی با Access با استفاده از برنامه اکسس ( Access ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی پایگاه داده مرکز بازرسی با Access تا سطح 3NF نرمال سازی …

Read More »

پروژه دانشجویی کارخانه با RationalRose

… دانلود … پروژه پروژه دانشجویی کارخانه با RationalRose با استفاده از رشنال رز ( Rational Rose ) طراحی و تنظیم شده است. نمودار ها و محتویات این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات و سناریو های تمامی یوزکیس …

Read More »

پروژه دانشجویی کودکستان با RationalRose

… دانلود … پروژه پروژه دانشجویی کودکستان با RationalRose با استفاده از رشنال رز ( Rational Rose ) طراحی و تنظیم شده است. نمودار ها و محتویات این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات و سناریو های تمامی یوزکیس …

Read More »

پروژه دانشجویی صورت حساب غذاخوری با c sharp

… دانلود … پروژه پروژه دانشجویی صورت حساب غذاخوری با c sharp با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ ( c# ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس …

Read More »

پروژه دانشجویی فروش در sql با c sharp

… دانلود … پروژه پروژه دانشجویی فروش در sql با c sharp با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ ( c# ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس …

Read More »

پروژه دانشجویی باشگاه فوتبال با Access

… دانلود … پروژه پروژه دانشجویی باشگاه فوتبال با Access با استفاده از برنامه اکسس ( Access ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی باشگاه فوتبال با Access تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در …

Read More »

پروژه دانشجویی درخواست مرخصی کارمندان با php

… دانلود … پروژه پروژه دانشجویی درخواست مرخصی کارمندان با php با استفاده از زبان و محیط طراحی وب سایت پی اچ پی ( PHP ) طراحی و تنظیم شده است. طراحی و سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل …

Read More »