Breaking News

پروژه دانشجویی ثبت واریزی مالیات شرکت ها با vb.net

… دانلود … پروژه پروژه دانشجویی ثبت واریزی مالیات شرکت ها با vb.net با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک دات نت ( VB.Net) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات …

Read More »

پروژه دانشجویی پایگاه داده داروپخش با Power Designer

… دانلود … پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی پایگاه داده داروپخش با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی پایگاه داده داروپخش با Power Designer تا …

Read More »

پروژه دانشجویی پارکینگ در sql با delphi

… دانلود … پروژه پروژه دانشجویی پارکینگ در sql با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه …

Read More »

پروژه دانشجویی برنامه آژانس تلفنی با vb.net

… دانلود … پروژه پروژه دانشجویی برنامه آژانس تلفنی با vb.net با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک دات نت ( VB.Net) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس …

Read More »

پروژه دانشجویی استخر شنا با ER

… دانلود … پروژه پروژه دانشجویی استخر شنا با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی استخر شنا با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

پروژه دانشجویی شرکت برنامه نویسی با delphi

… دانلود … پروژه پروژه دانشجویی شرکت برنامه نویسی با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه …

Read More »

پروژه دانشجویی سیستم مدیریت شماره تلفن با ER

… دانلود … پروژه پروژه دانشجویی سیستم مدیریت شماره تلفن با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی سیستم مدیریت شماره تلفن با ER تا سطح 3NF نرمال …

Read More »

پروژه دانشجویی آلبوم عکس با VisualBasic

… دانلود … پروژه پروژه دانشجویی آلبوم عکس با VisualBasic با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ( VB ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه …

Read More »

پروژه دانشجویی انتخاب واحد دانشگاه به همراه مدیریت پروژه ها و کارآموزی های دانشجویان با vb.net

… دانلود … پروژه پروژه دانشجویی انتخاب واحد دانشگاه به همراه مدیریت پروژه ها و کارآموزی های دانشجویان با vb.net با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک دات نت ( VB.Net) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می …

Read More »

پروژه دانشجویی افتتاح حساب در بانک با delphi

… دانلود … پروژه پروژه دانشجویی افتتاح حساب در بانک با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد …

Read More »