Breaking News

پروژه دانشجویی ثبت واریزی مالیات شرکت ها با vb.net

پروژه پروژه دانشجویی ثبت واریزی مالیات شرکت ها با vb.net با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک دات نت ( VB.Net) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد …

Read More »

پروژه دانشجویی پایگاه داده داروپخش با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی پایگاه داده داروپخش با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی پایگاه داده داروپخش با Power Designer تا سطح 3NF نرمال …

Read More »

پروژه دانشجویی پارکینگ در sql با delphi

پروژه پروژه دانشجویی پارکینگ در sql با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی پارکینگ …

Read More »

پروژه دانشجویی برنامه آژانس تلفنی با vb.net

پروژه پروژه دانشجویی برنامه آژانس تلفنی با vb.net با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک دات نت ( VB.Net) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه …

Read More »

پروژه دانشجویی استخر شنا با ER

پروژه پروژه دانشجویی استخر شنا با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی استخر شنا با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

پروژه دانشجویی شرکت برنامه نویسی با delphi

پروژه پروژه دانشجویی شرکت برنامه نویسی با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی شرکت …

Read More »

پروژه دانشجویی سیستم مدیریت شماره تلفن با ER

پروژه پروژه دانشجویی سیستم مدیریت شماره تلفن با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی سیستم مدیریت شماره تلفن با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است …

Read More »

پروژه دانشجویی آلبوم عکس با VisualBasic

پروژه پروژه دانشجویی آلبوم عکس با VisualBasic با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ( VB ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی آلبوم …

Read More »

پروژه دانشجویی انتخاب واحد دانشگاه به همراه مدیریت پروژه ها و کارآموزی های دانشجویان با vb.net

پروژه پروژه دانشجویی انتخاب واحد دانشگاه به همراه مدیریت پروژه ها و کارآموزی های دانشجویان با vb.net با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک دات نت ( VB.Net) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به …

Read More »

پروژه دانشجویی افتتاح حساب در بانک با delphi

پروژه پروژه دانشجویی افتتاح حساب در بانک با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی …

Read More »